Kökeni Doğu Tıbbı ve filozofisine dayanan, gezegenlere uyumlu diapozon ve senfonik gong, Tibet çanakları, çanları, davullarının kullanımından faydalanılarak oluşturulan bir titreşimsel sesle şifa sistemidir. Acutonics, kadim Tao öğretisindeki meridyenler, ön-meridyenler ve ölümsüz beden anlayışını ses ile birleştiren tümleşik bir yaklaşımdır. Doğu Tıbbı, Evren Bilimi, Bilinç ve Bilinç Ötesi Psikoloji, Modern Bilim ve Ses ile Şifa prensipleri hakkında sahip olduğumuz bilgilerin harmanlanmasıyla maneviyat ve ahenge dayalı son derece etkili ve yenilikçi bir yöntem oluşmuştur.

Enerji şifasının bu türünün temel ve nihai dayanağı ses titreşimleridir. Optimum sağlığınıza kavuşabilmeniz için Evren’in kudretli ses tonları, aşırı hassas bir şekilde gezegenlere göre ayarlanmış diyapazonlar ve gonklar vesilesiyle terapi dünyasına intikal etmiştir. En küçük parçacıktan tutun da güneş sistemimizdeki gezegenlere, Samanyolu Galaksisindeki milyarlarca yıldıza varıncaya kadar Evren’deki her şey titreşmektedir. Bu titreşimler geometrik dalga örüntüleri, frekanslar, sesler ve sesler arası perde farklılıkları yaratmaktadırlar. Batı kültüründe bu bilgeliğin izlerine Kürelerin Müziği veya semavi armoniler gibi kavramlar ile MÖ 6. yy.’da rastlamak mümkündür. Pisagor (MÖ 570 – MÖ 495), seslerin matematiksel kanun ve orantılara göre hareket ettiğini söylemiş, Evren’in temelini oluşturduğunu öne sürmüştür. Doğu geleneğinde ise bu bilgeliğin geçmişi daha da eski zamanlara dayanır; sesin Evren’in jeneratörü olduğu görüşü Çin kaynaklı kadim metinlerde yerini almış, Hindu geleneğinde ve Veda’larda temel kaidelerin başında yer almıştır.

Evren’in sesleri, aşırı hassas bir şekilde kalibre edilmiş gezegensel diyapazon ve senfonik gezegensel gonklar vesilesiyle kişisel gelişim ve tedavi sahasına intikal etmiştir. Akupunktur noktaları ve Çakralar, bedenin merkezi enerji eşikleri ve sistemlerine invaziv (kesmeden) olmayan türde erişim sağlamaktadır. Gezgenler de bedene uygulanacak olan şifalı frekansları ayarlayabilmemizi sağlayan sesler arası perde farklılıklarını ve araları, arşetipleri, psikolojik derinliği ve muhaberatı sağlamaktadır.

Acutonics Diyapazon Terapisi

Bedenimizdeki her hücrenin bir tınısı vardır. Her hücre, dinamik ve ritmik bir örüntü içinde yaşar. Her organın kendine has bir döngüsü ve nabzı vardır. Kayıtsız şartsız her sistemin bir döngüsü, ritmi, örüntüsü ve nabız atışı vardır ve bu dinamikler de dünya ve semavi âlemlerin döngüleri ile rezone eden bir ahenk ve ilişki içindedir. — Donna Carey

Acutonics Sistemi, özel enerji titreşim seviyelerine kalibre edilmiş son derece hassas diyapazonların kullanımını içerir. Her diyapazonun kendine özgü bir frekansı ve özel vasıfları vardır. Bu frekanslar doğrudan akupunktur noktaları, çakralar ve/veya ağrıyan bölgelere uygulandığında, bedenin temel enerji sistemlerine invaziv (kesmeden) olmayan bir şekilde erişilmiş olmaktadır. İki diyapazonun birlikte kullanılmasıyla da yine kendine özgü vasıf ve özellikleri olan özgün bir ses perdesi yaratılmış olur.

Sesin sağaltım ve tedavilerde önemli bir araç olarak kullanılabileceği gerçeği birçok sağlık sistemi ve uygulaması tarafından kabul edilmeye başlanmıştır. Hiç şüphesiz, ses denilen olgunun içinde Kainat’ın kalbinden bize hediyelerini sunabilmek için yüklenmiş seda’lar bulunmaktadır. Bu çalışmada ele alınacak olan ses ile şifa yöntemi, Atlantis medeniyeti çökerken tohumları atılmış üç temel gelenek ve mistik okulda bulunan öğretilerin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Mısır, Tibet ve Peru kültür ve öğretilerinin nasıl tekrar bir araya getirilerek ses ile şifalanma sürecine hangi açılardan katkıda bulunduğu incelenecektir.

Mısır bize Kutsal Geometri ilmini sunmaktadır ki Fibonacci serisi kullanılarak sese uygulandığında, bilinçli boyutsal harekete erişim imkânı oluşabilmektedir.
Tibet bize enerji meridyenleri ve çakra sistemi hakkında bilgi sunmaktadır. Aynı zamanda ses titreşimlerinin akupunktur noktalarına uygulanarak enerji hareketlerinin nasıl sağlanacağını öğretmektedir. (Bakınız:www.acutonics.com)
Peru bize ses matrisi ve bunun Şaman yolculuklarında ve enerji hareketlerinin yaratılmasında nasıl kullanıldığını öğretir.