Abundance/Prosperity Reiki Dünya Barış Gününde sunulan yeni bir enerjidir. O, Bro David Paul chc ve Jane tarafından birlikte kurulmuştur. O, Jane’e verilen shrie sembolü ile 1998 de ilk kez dünyaya gelmiştir. Shri hindu tanrıçası ve refah tanrıçası Laksmi’yi çağıran tohum mantradır. Kasım 2003 te Bro David Paul chc, Jane tarafından enerji ile çalışmaya başlamak için davet edildi ve bu, verilen iki yeni sembol ile Laksya ve Artha rehberler tarafından enerjinin abundance/prosperity (bolluk/refah) reiki olarak yeniden adlandırılmasına yol açtı. Ayrıca hindu Tanrı Ganesha eril/dişil enerjiyi dengelemek için ilave edildi. Reikinin bu formu dünyada bolluğu ve refahı tezahür ettirmeye yardımcı olur…sadece materyal bolluğu değil, daha önemlisi spiritüel büyümeyi ve refah bilincini geliştirir.