“Akaşik Kayıtlar” bir çok dilde bir çok karşılığı olan bu kavram incelenmeye, öğrenilmeye değer özellikler taşır. Akaşik kayıtlar geçmiş, şimidiki ve gelecekteki her şeyin bilgisini taşır. Başka bir değişle yaradılışın başından sonuna kadar tüm bilgiyi içeren bir tür arşivdir. Her düşünce, kelime, niyet, duygu ve eylem enerji oluşturur ve kaydedilir.
Akaşik Kayıtlar, atalardan bu günümüze sahip olduğumuz yaşamın bilgilerinin depolanmış olduğu bellektir. Akaşik Kayıtlar ya da diğer bir ismi ile Yaşam Kitabı’nda bireysel ya da evrensel her şey (tüm oluşlar, tüm yaşamlar, düşünceler, duygular, kelimeler, niyetler vb.) zaman-mekan olmaksızın mevcuttur. Travmatik olumsuz yaşam deneyimleri yoluyla geçmiş yaşamlarından Birikmiş Enerjik kısıtlamalar, negatif bağlılıklar ya da negatif karmaların hepsinin kaydına sahip ruhunuz temizlenecektir böylece bedensel, zihinsel, duygusal ve spiritüel (ruhsal) bedenler bundan böyle acı, kısıtlama, ve ya da rahatsızlık gibi olumsuz programlardan özgürleşecek.