Var olan halimiz bedenimizin ruhumuzdan alabildiği kısımdır. Bilme; var oluşun sesini duyma halidir. Bilme; yeteneklerin içselleştirilmesi sürecidir. Bu süreçte başarı ; ruhtan gelen yansımaların içsel uyum noktasına düşüşüyle ölçülür.

Manevi uyum ve ahenk bu noktadan açılır. İnsanlık süreci bu noktanın evrenle uyumuyla ilişkilendirilebilir.